Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các đô thị vệ tinh và quy hoạch địa phương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 4333/VP-QHXDGT đôn đốc Sở QHKT và 13 huyện, thị xã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung các đô thị vệ tinh và quy hoạch chung của địa phương.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở QHKT khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện về tiến độ, khó khăn, vướng mắc việc lập các đồ án quy hoạch chung huyện, thị xã, thị trấn đã được UBND TP phê duyệt nhiệm vụ; lập kế hoạch thẩm định đồ án quy hoạch, đăng ký kế hoạch báo cáo UBND TP các đồ án quy hoạch. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức giao ban tiến độ lập quy hoạch với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn... Các nội dung nêu trên, Sở QHKT phải thực hiện xong trước ngày 8/11 để Văn phòng UBND TP tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần