Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và ba tháng đầu năm 2014 đồng...

Kinhtedothi - Tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và ba tháng đầu năm 2014 đồng thời triển khai chương trình công tác từ nay đến cuối năm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngày 28/3, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu đôn đốc tiến độ sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng năm 2013 và ba tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nhiều cơ chế, chính sách hợp lý về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.
(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)
Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem lại việc quản lý tiền lương đối với công ty cổ phần có vốn nhà nước. Bộ Tài chính nghiên cứu lại cơ chế hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước; đồng thời sớm hoàn thiện vấn đề cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu lại hình thức văn bản cũng như cách thức thể hiện một số nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về chương trình công tác chín tháng còn lại của năm nay, Phó Thủ tướng nhất trí và yêu cầu Ban Chỉ đạo đôn đốc Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách theo kế hoạch đề ra. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng, trình Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bộ Tài chính trình Chính phủ Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các bộ, địa phương chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý tài chính của các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng phải kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, đề án tái cơ cấu của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung để bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo các đề án đã được phê duyệt.

Theo báo cáo, năm 2013 và ba tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo đã cùng các cơ quan chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ban Chỉ đạo đã đôn đốc các bộ trình và thẩm tra để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; trong đó có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng như cổ phần hóa; thành lập mới, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của kiểm soát viên; việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích...

Ban Chỉ đạo đã giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng, trình và phê duyệt những đề án sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, trong năm 2013, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã thực hiện sắp xếp 101 doanh nghiệp; ba tháng đầu năm nay, cổ phần hóa sáu doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo đã đôn đốc các bộ quản lý ngành xây dựng và thẩm định dự thảo Điều lệ tổ chức, cũng như hoạt động của những tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 12/15 điều lệ.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Vinalines trong việc chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty theo kết luận của Bộ Chính trị, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.