Đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu trong phòng ngừa tham nhũng

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày (1/6) về thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mục đích của kế hoạch là nhằm cụ thể hóa để triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Kế hoạch là căn cứ để các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Kế hoạch đề ra 7 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, chú trọng nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính và các cơ quan tố tụng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Căn cứ kế hoạch của UBND TP, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; chủ động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện thông qua báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng về UBND TP (qua Thanh tra thành phố) và khi có yêu cầu đột xuất theo hướng dẫn, để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần