Đề nghị báo cáo đánh giá chất lượng khí thải xe máy tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ TN&MT vừa gửi Công văn số 1993/BTNMT-TCMT gửi các Bộ: GTVT, Công Thương, KH&CN, Tài chính, Công an đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trong đó, Bộ TN&MT đề nghị​ Bộ GTVT báo cáo đánh giá việc thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, bao gồm: Đánh giá việc thực hiện từng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải chưa được xây dựng đối với từng nhóm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện hoặc xây dựng các lộ trình áp dụng; lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiện liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường…
Đặc biệt, Bộ TN&MT cũng đề nghị Bộ GTVT thông tin về kết quả, báo cáo khảo sát, nghiên cứu, đánh giá chất lượng khí thải từ xe máy tham gia giao thông đã đang triển khai thực hiện thí điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; về việc kiểm soát và thu hồi xe quá niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường…

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an thống kê số liệu đăng ký theo từng năm lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để lưu hành tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Cùng với đó, thống kê số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được thu hồi, loại bỏ do quá niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường. Đề xuất, kiến nghị về việc quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam; thu hồi phương tiện quá niên hạn sử dụng; phương tiện gây ô nhiễm môi trường. Bộ TN&MT​ đề nghị các Bộ gửi nội dung thông tin bằng văn bản về Bộ trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.