Đề nghị ngân sách Liên hợp quốc là 5,2 tỷ USD

Chia sẻ

Ngày 29/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề nghị ngân sách của Liên hợp quốc ở mức 5,2 tỷ USD để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, từ hoà bình và an ninh đến quyền con người và phát triển trong 2 năm tới.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh ngân sách này giảm 3,2 % so với ngân sách hiện hành, phản ánh thách thức trung tâm của thế giới đương đại là tìm các nguồn tài chính cho các hoạt động của Liên hợp quốc trong thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế thế giới.

Nền kinh tế toàn cầu đang phải chật vật vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái thập niên 30 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn này, thế giới ngày càng hướng tới Liên hợp quốc để tìm sự giúp đỡ và câu trả lời cho thực trạng thế giới đương đại. Liên hợp quốc phải đáp ứng các yêu cầu của nhân dân thế giới và phải có trách nhiệm sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực được cung cấp.

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định đề nghị ngân sách này là sản phẩm của quá trình làm việc cẩn trọng, đồng bộ, thể hiện tư duy thực tiễn, giảm chồng lấp, tăng cường đổi mới, khuyến khích sáng tạo, nhằm hiện đại hoá các hoạt động của Liên hợp quốc, để thể chế đa phương lớn nhất thế giới này hoạt động hiệu quả và hiệu lực cao hơn trong thế giới ngày càng phức tạp và biến đổi nhanh.

Thông qua quá trình này, Liên hợp quốc vẫn nhất quán vì lợi ích của các dân tộc trên thế giới để họ được hưởng hoà bình, an ninh và bảo vệ hơn về nhân quyền, phát triển và tương lai bền vững./.