Đề nghị Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày họp thứ 2 của phiên họp lần thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu sẽ thảo luận về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Văn phòng Quốc hội kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 12 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 
Toàn cảnh phiên họp ngày thứ 2 kỳ họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh phiên họp ngày thứ 2 kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Báo cáo của Văn phòng Quốc hội cho biết, do pháp luật hiện hành chưa có quy định về quy trình, thủ tục bầu và phê chuẩn nhân sự này, nên Văn phòng Quốc hội dự kiến như sau: Trình dự kiến nhân sự bầu, phê chuẩn; Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn; tiếp thu, giải trình ý kiến về dự kiến nhân sự bầu. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp thu, giải trình về dự kiến nhân sự phê chuẩn; Quốc hội thảo luận, quyết định danh sách bầu; Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu; Quốc hội bỏ phiếu bầu, phê chuẩn; Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu, phê chuẩn.