Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động của Giám đốc Sở KH-CN Bình Phước

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ

Ngày 8/8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã gửi Tờ trình số 74 về việc đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm ký tiếp Tờ trình số 75 về đề nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Trần Văn Vân.
Theo các tờ trình nêu, căn cứ vào kết quả xác minh của các cơ quan chức năng liên quan và kết luận của Tỉnh ủy Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Văn Vân đồng thời, đề nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của ông Trần Văn Vân.
Lý do UBND tỉnh Bình Phước ban hành các tờ trình đề nghị thu hồi 2 danh hiệu nói trên đối với ông Trần Văn Vân là do ông Trần Văn Vân đã khai man thành tích để được khen thưởng.
Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ về dư luận liên quan đến ông Trần Văn Vân khai vượt thành tích đề được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, qua xác minh về bản tự khai thành tích của ông Trần Văn Vân đã khai từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 7 năm liền từ 2003 - 2009. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã rà soát đối chiếu hồ sơ lưu tại Chi cục Văn thư lưu trữ của tỉnh Bình Phước trong 2 năm 2003 - 2004 thì trong danh sách công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở không có tên của ông Trần Văn Vân đồng thời, tại công văn thông báo số 36-TB/KTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cuối năm 2005 đã thông báo những khuyết điểm sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và vi phạm về lối sinh hoạt ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo.