Để nói đi đôi với làm

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, 15/10, đúng 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận, cũng là kỷ niệm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ngày “Dân vận” của cả nước.

Về ý nghĩa to lớn và tính thời sự của bài báo mà Bác viết cách nay 73 năm, mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là cán bộ, đảng viên hẳn đều ghi nhớ. Vấn đề là làm thế nào để thực hiện tốt những lời dạy của Bác.

Trong tác phẩm Dân vận, trả lời câu hỏi: Ai phụ trách dân vận? Bác Hồ khẳng định: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh,...) đều phải phụ trách dân vận”. Như vậy, có thể hiểu rằng, công tác dân vận là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Người cũng chỉ ra cho mỗi cán bộ, đảng viên cách làm công tác dân vận cho tốt. Bác dạy: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”.

Từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng có thể hiểu rằng, công tác dân vận đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hành cho tốt phương châm nói đi đôi với làm.

Bài học này, suốt hơn 70 năm qua luôn được nhắc lại, mỗi người chúng ta đều nhớ nằm lòng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cán bộ đảng viên làm công tác dân vận cũng như mọi công tác khác trong hệ thống chính trị của cả nước.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là nhớ thì dễ, nhưng thực hành không hề đơn giản, thậm chí rất khó. Dù rất đau xót, chúng ta vẫn phải thấy rằng trong thực tế, đã có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao đã không thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác, không thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, thậm chí nói một đằng, làm một nẻo.

Những cán bộ, đảng viên ấy nhiều khi nói rất hay nhưng lại có những hành vi tư lợi, cá nhân, tham nhũng, tiêu cực. Họ là những con sâu làm rầu nồi canh.

Chính vì vậy, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói riêng cũng như mọi công tác của Đảng, Nhà nước luôn mang tính thời sự và luôn cần được ghi nhớ, thực hiện trong suy nghĩ, hành động, trong công việc cũng như đời sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần ấy, Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng, 23 năm Ngày “Dân vận” của cả nước của Ban Dân Vận trung ương một lần nữa khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác Dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong Hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “ trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực lòng quan tâm chăm lo lợi ích và đời sống của Nhân dân, gắn nhiệm vụ làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao cho.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tổ chức tháng 6/2021 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần