Đề xuất 7 giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN năm 2013 và các năm tiếp theo, Sở KH&ĐT Hà Nội mới đây đã đề xuất 7 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân, xác định công việc cụ thể, trách nhiệm của từng sở, ngành, quận huyện đối với từng chỉ tiêu thành phần PCI để có biện pháp cụ thể thiết thực cải thiện; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ DN; Xác định nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt trong năm 2013 tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN…
 
Bên cạnh đó, Sở cũng đề xuất các giải pháp công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng tất cả các quy hoạch, kế hoạch, các chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, DN trên website/trang thông tin điện tử của TP, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm chi phí của DN trong thực hiện các quy định của Nhà nước; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và thực thi công vụ; Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần