Đề xuất giải pháp cho thị trường bất động sản trước ngày 15/11

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát tình hình thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2011.

Trước đó, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2011, Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ, trong tháng 6, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá và báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý phù hợp nhằm phát triển ổn định, có hiệu quả hai thị trường này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần