Đề xuất hỗ trợ vắc xin và hóa chất chống dịch tai xanh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng phòng, chống dịch tai xanh cho 2 tỉnh Quảng Nam và Tiền Giang.

Từ trung tuần tháng 9/2011 đến nay, dịch tai xanh đã xảy ra tại 5 xã, phường thuộc huyện Điện Bàn và thành phố Hội An (Quảng Nam) làm 375 con mắc bệnh và bị tiêu hủy; tại Tiền Giang, dịch xảy ra ở 2 xã thuộc huyện Chợ Gạo làm 1.000 con lợn mắc bệnh, trong đó 303 con bị chết và tiêu hủy. Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất không thu tiền 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và Han-Iodine từ Quỹ Dự trữ quốc gia phòng, chống dịch tai xanh để hỗ trợ các tỉnh trên.