Đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2025.

Ảnh minh họa
Theo quy định hiện hành, chính sách thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.
Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2025 thì số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm. Việc miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước (tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003 - 2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011 - 2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017 - 2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm).
Tuy nhiên, đây là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững; và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng thời, việc quy định miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Việc miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua chưa gặp vướng mắc gì. Các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành cho giai đoạn tiếp theo là cần thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần