Đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), vừa đề xuất đến các bộ ngành thành lập Tổ công tác chung về thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ TT&TT đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), Bộ TT&TT và một số bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác chung thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp để triển khai hoạt động một cách đồng bộ, hiệu quả. Lựa chọn một số doanh nghiệp SME làm thí điểm chuyển đổi số, trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng mô hình mẫu để thực hiện trên diện rộng.

Đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ TT&TT vừa thực hiện báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Hiện có khoảng 800.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%, sử dụng 51% lao động và đóng góp hơn 40% GDP. Với đóng góp đó, vai trò của doanh nghiệp SME ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế. Thậm chí tại nhiều quốc gia, SME được coi là động lực mới để phát triển kinh tế.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp SME có đặc thù quy mô hạn chế, trở nên yếu thế trước những biến động của môi trường kinh doanh, môi trường xã hội, cùng với nguồn lực tài chính và nhân sự kỹ thuật còn thiếu thốn gây ra rào cản lớn, ảnh hưởng tới quyết định có chuyển đổi số của nhóm doanh nghiệp này.

Vào đầu năm 2021, Bộ TT&TT đã chủ trì khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (chương trình SMEdx). Các doanh nghiệp SME được tiếp cận và sử dụng miễn phí những nền tảng số xuất sắc do Bộ đánh giá, công bố.

Điểm đặc biệt của SMEdx là các nền tảng số tham gia đều do doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam phát triển, làm chủ và cung cấp. Do vậy, đây cũng là hoạt động thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có tiềm năng mới.

Theo thống kê, đến tháng 9/2022, có khoảng 30 doanh nghiệp cung cấp nền tảng đã tham gia chương trình SMEdx. Tính đến nay, đã có khoảng 404.000 doanh nghiệp SMEs được tiếp cận và hơn 60.000 doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của chương trình SMEdx.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ số qua hỗ trợ các doanh nghiệp SME đã có bước tăng trưởng mạnh như MISA, 1Office… và để lại đánh giá qua cổng dbi.gov.vn.

Được biết Bộ KH&ĐT cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, đã có gần 400.000 doanh nghiệp được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số, hơn 600 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số.

Bộ TT&TT nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số là chìa khóa để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp SME nói riêng.