Đề xuất quy định đăng ký thường trú vào các thành phố lớn

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Công an đang đề xuất quy định đối với chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm diện tích mặt sàn tối thiểu là 5 m2/người.

Đề xuất trên được Bộ Công an dự thảo tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010.

Hiện nay, theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP đang được áp dụng, quy định về diện tích tối thiểu áp dụng trong trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ mới chỉ được áp dụng cho 2 thành phố là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
 
 
Đề xuất quy định đăng ký thường trú vào các thành phố lớn - Ảnh 1
 
Làm thủ tục đăng ký hộ khẩu - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), thực tế do thông thoáng về điều kiện đăng ký thường trú trong đó có điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nên tốc độ tăng dân số cơ học vào 5 thành phố này ngày càng gia tăng. Điều này tạo nên sức ép về dân số, quá tải về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, tình trạng ô nhiễm môi trường... ngày càng trầm trọng.

Giải pháp bổ sung các điều kiện quản lý cư trú chặt chẽ hơn tuy chưa phải là tối ưu để hạn chế dân cư nhưng cũng là một trong những giải pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Do vậy, Bộ Công an cho biết, muốn quy định diện tích tối thiểu áp dụng trong trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ để có thể áp dụng chung cho các thành phố trực thuộc Trung ương thì phải sửa đổi Nghị định nêu trên.

Vì thế, tại dự thảo Nghị định mới đang được Bộ Công an công bố, lấy ý kiến nhân dân, nội dung sửa đổi bổ sung về quy định này là "Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở do thuê, mượn,ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm diện tích mặt sàn tối thiểu là 5 m2/người".

Dự thảo nêu rõ: "Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân. Trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với nhà ở, nhà khác tại các thành phố trực thuộc Trung ương trong hợp đồng phải ghi rõ diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ”.

Riêng giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội thì thực hiện theo pháp luật Thủ đô.