Đề xuất tăng lương hưu 11%, áp dụng từ ngày 1/1/2022

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, với mức tăng 11%, thực hiện từ ngày 1/1/2022.

Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ LĐTB&XH đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với tỷ lệ tăng 11%. Mức đề xuất này giảm 4% so với tờ trình lần trước (15%); Bộ LĐTB&XH cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Chính phủ cần tập trung nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
Thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022.
 Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, với mức tăng 11%. Ảnh: Trần Thảo.
Bộ LĐTB&XH đề xuất hai nhóm đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng bao gồm: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022; và người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có lương hưu, trợ cấp dưới 2.500.000 đồng.
Theo phương án đề xuất này, Bộ LĐTB&XH dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 4.625 tỷ đồng; và có khoảng 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 14.700 tỷ đồng.
Đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 11% theo mức điều chỉnh chung mà có mức hưởng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng trở xuống; và tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/tháng.
Theo Bộ LĐTB&XH, với phương án điều chỉnh này, dự kiến có khoảng 318.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh với kinh phí điều chỉnh trong năm 2022 vào khoảng 573 tỷ đồng.