Đề xuất tăng phí kiểm dịch sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 25/9, Bộ NN&PTNT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mức phí kiểm dịch, kiểm tra, giám sát động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề xuất tăng mức phí kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam lên 65.000 đồng/xe ô tô/toa tàu/container, tăng 33.500 đồng so với mức cũ. Cùng với đó, phí giám sát hàng động vật thủy sản tạm nhập tái xuất cũng được đề xuất tăng từ 35.000 đồng/xe ô tô/toa tàu/container lên 65.000 đồng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết, việc đề xuất tăng phí lần này nhằm tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho hải quan theo chỉ thị 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.