DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đến năm 2020, có 96 sân golf

28-05-2014 17:26
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban bành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa 9 sân golf và giai đoạn II của 1 sân golf ra khỏi danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ sung 15 sân golf vào danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020.

Với việc đưa ra 9 sân golf và giai đoạn II của 1 sân golf, đồng thời bổ sung 15 sân golf vào danh mục, cả nước có 96 sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, trong đó vùng Trung du miền núi  Bắc Bộ có 14 sân golf; đồng bằng sông Hồng 19 sân golf; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 30 sân golf; Tây Nguyên có 7 sân golf; Đông Nam Bộ có 22 sân golf; đồng bằng sông Cửu Long có 4 sân golf.
TAG: