Di dời các cơ sở sản xuất VLXD

Chia sẻ

KTĐT - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. với tổng vốn 124.000 tỷ đồng.

Theo đó, đến năm 2020, công nghiệp sản xuất VLXD của Hà Nội là ngành công nghiệp thân thiện môi trường hướng tới nền công nghiệp xanh. Giai đoạn từ nay đến 2015 di dời 12 cơ sở sản xuất VLXD gồm Công ty CP gạch ngói Thạch Bàn, Công ty CP bê tông và xây dựng Thịnh Liệt… Giai đoạn 2016 - 2020 di chuyển 5 cơ sở, trong đó có Công ty CP Việt Mỹ, Công ty CP Viglacera Đông Anh…