Dịch Covid-19: Người lao động ngừng việc được nhận lương thế nào?

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người lao động (NLĐ) ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, được nhận tiền lương không thấp hơn tối thiểu vùng.

Bộ LĐTB&XH đã có hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn, có DN phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số NLĐ phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch.
Để thực hiện chế chế độ trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ LĐTB&XH đã có hướng dẫn cụ thể.
DN gặp khó khăn, có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.  
Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở LĐTB&XH hướng dẫn các DN trên địa bàn thực hiện việc trả lương ngừng việc cho NLĐ căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc là do lỗi của người sử dụng lao động hay NLĐ, hay do nguyên nhân khách quan để có xác định.
Đối với NLĐ ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).
Cụ thể là các trường hợp: lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại DN làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; NLĐ phải ngừng việc do DN hoặc bộ phận DN không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác cùng DN, bộ phận DN đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc.
Trường hợp DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.
Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của DN thì người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động. Nếu DN phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần