Điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới xã Mai Đình

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn theo nội dung đề xuất tại Công văn số 702/STC-NSQH ngày 17/2/2014 của Sở Tài chính và Công văn số 436/KH&DDT ngày 11/2/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn và các sở, ngành liên quan rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, trong đó cần lưu ý: Cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm phù hợp với điều kiện và khả năng huy động nguồn lực, đặc biệt là kế hoạch đầu tư trung hạn của thành phố và của huyện, không được để xảy ra nợ xây dựng cơ bản; tập trung trước hết cho hạ tầng phục vụ sản xuất gắn với dồn điền, đổi thửa và chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo mũi đột phá trong quá trình phát triển bảo đảm hiệu quả, bền vững...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần