Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc cắt giảm tối đa các chi phí hành chính, hội nghị, hội thảo..., tạm dừng trang bị mới xe ô tô; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ, trong năm 2011 đã tiết kiệm khoảng 11 tỷ đồng.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cũng đã tự kiểm tra, rà soát lại danh mục, hiệu quả các dự án đầu tư, sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Kế hoạch đầu tư năm 2011 của các doanh nghiệp thuộc Bộ sau khi rà soát điều chỉnh giảm hơn 12.000 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký đầu năm, chủ yếu tập trung vào các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án dự kiến khởi công mới.