Điều chỉnh hạn mức công nhận đất ở phù hợp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở TN&MT Hà Nội khẩn trương bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 58/2009-QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, liền kề cho phù hợp với đặc thù tại một số địa phương.

Sở TN&MT chủ trì cùng với Sở Tư pháp nghiên cứu đề xuất TP chỉ đạo việc chia tách thửa đối với những thửa đất chưa có sổ đỏ khi chủ hộ chia cho các con sử dụng (không phải là trường hợp chuyển nhượng), làm cơ sở lập hồ sơ cấp sổ đỏ theo quy định. Cục Thuế Hà Nội phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở TN&MT nghiên cứu, đề xuất văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc xác định hạn mức giao đất và thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp vượt hạn mức theo quy định tại Nghị định 120/2010-NĐ-CP của Chính phủ khi cấp sổ đỏ; nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý đối với các trường hợp đã được cấp sổ đỏ nhưng hộ dân không đến nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần