Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Thuỳ Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 58ha; quy mô đào tạo khoảng 6.800 sinh viên năm 2026, giảng viên khoảng 335 người.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 8/9/2022, trong đó thời gian lập đồ án không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vì lý do nguồn kinh phí cho công tác lập đồ án quy hoạch không được bố trí theo dự kiến, nên chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Ngoài ra, ngày 1/2/2023 Hội đồng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã có Nghị Quyết số 38/NQ-HĐT về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, theo đó quy mô sinh viên và cán bộ giảng viên giai đoạn 2021-2030 có sự thay đổi.

Do đó để đảm bảo nội dung quy mô đồ án bám sát chiến lược phát triển trường mới được phê duyệt cũng như trình tự thủ tục, thời gian phê duyệt Đồ án quy hoạch thì việc điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) là cần thiết.

Theo đó, điều chỉnh diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 58ha; quy mô đào tạo khoảng 6.800 sinh viên năm 2026, giảng viên khoảng 335 người. Đồng thời điều chỉnh gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 5 tháng kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần