Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 đáp ứng yêu cầu chương trình mới

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những nội dung kiến thức có trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhưng không có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành lớp 5, lớp 9 hoặc ngược lại, sẽ được Bộ GD&ĐT điều chỉnh theo 3 hướng.

Bộ GD&ĐT đã công bố tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, lớp 9 trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) hiện hành đáp ứng yêu cầu CT GDPT 2018. 
Giờ học vui vẻ của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ban Mai. Ảnh: Lương Đình Khoa.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Chất lượng đầu vào lớp 6, lớp 10 là chất lượng đầu ra của lớp 5, lớp 9. Học sinh lớp 5, lớp 9 hiện nay và tới hết năm học 2023 - 2024 sẽ học theo chương trình hiện hành; còn lớp 6 từ năm học 2021 - 2022 và lớp 10 từ năm học 2022 - 2023 sẽ học theo CT GDPT 2018.
Do đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm thế và phẩm chất, năng lực cần thiết khác để học sinh lớp 5, lớp 9 từ năm học này đến khi áp dụng chương trình mới sẽ được làm quen và đáp ứng được chuẩn đầu vào của lớp 6, lớp 10 theo CT GDPT 2018”.
Ngoài ra, yêu cầu chuẩn đầu ra lớp 5, lớp 9 của chương trình hiện hành phải tương ứng với chuẩn đầu vào của lớp 6, lớp 10 theo CT GDPT 2018, nên từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá lớp 5, lớp 9 phải đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018.
Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, lớp 9 trong CT GDPT hiện hành đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Tài liệu này được xây dựng theo hướng so sánh 2 chương trình ở từng môn học để có những điều chỉnh phù hợp.
Có 3 hướng điều chỉnh là: Bổ sung những nội dung kiến thức có trong CT GDPT 2018 nhưng không có trong CT GDPT hiện hành; tinh giản những nội dung kiến thức có trong CT GDPT hiện hành nhưng không có trong CT GDPT mới; điều chỉnh cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt đối với những nội dung kiến thức có cả trong CT GDPT 2018 và CT GDPT hiện hành.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT Nguyễn Xuân Thành cho biết, những nội dung kiến thức có trong CT GDPT hiện hành nhưng không có trong CT GDPT mới sẽ được tinh giản theo 2 hướng. Hướng thứ nhất, nếu đó là các nội dung kiến thức học sinh không cần phải sử dụng để học các nội dung kiến thức khác trong chương trình môn học thì không dạy, không thực hiện. Hướng thứ hai, nếu đó là các nội dung kiến thức học sinh cần sử dụng để học các nội dung kiến thức liên quan trong chương trình môn học thì “hướng dẫn học sinh tự học” hoặc tích hợp vào bài học, chủ đề cần sử dụng để tổ chức cho học sinh học tập cùng với kiến thức liên quan.
Đối với các nội dung kiến thức có trong CT GDPT 2018 nhưng không có trong CT GDPT hiện hành thì bổ sung nội dung kiến thức mới vào chương trình môn học hiện hành theo hai hướng: Bổ sung, tích hợp vào các nội dung, chủ đề phù hợp để đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình mới hoặc bổ sung nội dung, chủ đề mới vào thời điểm phù hợp, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng để học thuận lợi.
Với các nội dung kiến thức có cả trong CT GDPT hiện hành và CT GDPT 2018 nhưng do khác nhau về cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt, sẽ được điều chỉnh từ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, sang yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong CT GDPT mới.
Song song với điều chỉnh nội dung kiến thức, việc đổi mới phương pháp dạy học đối với lớp 5, lớp 9 là rất quan trọng. Điều này, giúp học sinh được làm quen với cách dạy và học, cách kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của chương trình mới.