Điều chỉnh quy hoạch Khu ĐTM Cầu Giấy

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực trụ sở các Tổng Công ty tại khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500, với diện tích đất khoảng 28 ha.

Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết Khu ĐTM Cầu Giấy tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP phê duyệt; Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chức năng sử dụng tòa nhà trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.