Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không

An Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thông báo kết luận nêu rõ, quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 (Quyết định 21). Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cố và phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ trong tổng thể phát triển chung kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng định hướng của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư, du lịch và quốc phòng - an ninh của đất nước.
Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 21, cụ thể: Quy mô thị trường còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả; chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21 là cần thiết, tạo khung pháp lý để tiếp tục phát triển GTVT hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn.

Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch; tuy nhiên, sau khi Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sây bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần