Đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 28/9/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thông báo về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng.

Thông báo số 293/TB-NHNN ngày 28/9 cho biết, thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thông báo kể từ ngày 1/1/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Đình chỉ  lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng - Ảnh 1
 
 
Đình chỉ  lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng - Ảnh 2

 

Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành (1/1/2013), các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.