Đoàn kết, đổi mới để phát triển bền vững

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và sức mạnh đoàn kết của tập thể, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy vị thế và thương hiệu UDIC, tập trung mọi nguồn lực đưa Tổng công ty (TCT) phát triển ổn định, bền vững, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ bàn giao công trình nhà tái định cư do UDIC thi công.
Lễ bàn giao công trình nhà tái định cư do UDIC thi công.
Đó là mục tiêu, tinh thần đổi mới, dân chủ mà Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) xác định tại kỳ Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức vào đầu tháng 8/2015.

Thực hiện mục tiêu đột phá

Trong nhiệm kỳ thứ II vừa qua, trong bối cảnh khó khăn, về cơ bản, toàn TCT vẫn đạt được mức tăng trưởng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh (SXKD) đạt 26.889 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 9%; tổng giá trị doanh thu đạt 33.012 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 12% ; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3.395 đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 11%; tổng số tiền đóng góp cho ngân sách trong 5 năm là 3.283 tỷ đồng. Đặc biệt, mục tiêu phát triển bền vững đã đi đôi với việc tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, đạt tỷ lệ tăng 9%/năm.

Mục tiêu đột phá “Chuyển dần từ vai trò làm thuê sang làm chủ trong thị trường đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn TCT, nhanh chóng tạo thế và lực mới cho sự phát triển” được thực hiện gắn với Chương trình 01- Ctr/ĐUTCT “Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đầu tư, đưa lĩnh vực đầu tư thực sự trở thành nghề SXKD số 1 của TCT”. Sau 5 năm thực hiện Chương trình (giai đoạn 2010 - 2015), những thành công mang tính đột phá trong lĩnh vực đầu tư đã được ghi nhận, đóng góp quan trọng vào thành công chung của TCT trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, TCT đã kịp thời tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư, rà soát tiến độ, phân tích khó khăn, thuận lợi của từng dự án để tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi và mang lại hiệu quả cao. Bình quân trong 5 năm, tỷ trọng giá trị sản lượng từ hoạt động đầu tư trong tổng giá trị sản lượng của toàn TCT đạt 30,4%; trong đó Công ty mẹ đạt 41,5%.

Tiếp tục vượt qua thách thức

Với những thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm trong 10 năm, với sự trưởng thành của Công ty mẹ và các công ty thành viên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ T.Ư đến TP, UDIC đang đứng trước cơ hội có nhiều thuận lợi trong quá trình phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, những khó khăn khách quan và những tồn tại như sự bất ổn trên thị trường giá cả vật liệu xây dựng và nhân công chưa có điểm dừng, các thủ tục hành chính và trở ngại trong GPMB luôn là rào cản thường xuyên trong hoạt động kinh doanh bất động sản; các tồn tại trong mô hình hoạt động và năng lực chưa đồng đều của các công ty thành viên sẽ là những thách thức mà TCT phải tiếp tục đối mặt và nỗ lực phấn đấu vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND và UBND TP giao cho.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ TCT xác định mục tiêu, phương hướng của DN là: Tiếp tục phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng gắn với việc củng cố, ổn định hệ thống chính trị, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC, trở thành DN hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu TCT đã được UBND TP phê duyệt; chất lượng cuộc sống của người lao động liên tục được nâng cao; các công ty thành viên phát triển mạnh và bền vững... Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo kỷ cương, giữ vững ổn định, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCT.q
Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ UDIC trong 5 năm tới
- Tăng trưởng về giá trị SXKD bình quân đạt 8 - 9%/năm, phấn đấu đến năm 2020 đạt 8.900 tỷ đồng, năm 2015 đạt 5.960 tỷ đồng.
- Tăng trưởng về doanh thu bình quân đạt 7 - 9%/năm, phấn đấu đến năm 2020 đạt 10.200 tỷ đồng, năm 2015 đạt 7.115 tỷ đồng.
- Diện tích nhà ở bình quân 130.000 - 150.000m2/năm, phấn đấu trong 5 năm sẽ xây dựng được 700.000m2 nhà ở cho TP.
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 7 - 8%/năm, trong đó năm 2015 đạt 5,7 - 5,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ trọng giá trị SXKD từ hoạt động đầu tư đến năm 2020 đạt trên 40%.
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm trên 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%, kết nạp đảng viên hàng năm 40 - 50 đồng chí...