Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng thị trường Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kết quả cuộc khảo sát thứ hai của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ số kinh doanh tăng từ 75 lên 79 chứng tỏ các doanh nghiệp châu Âu ngày càng lạc quan và kỳ vọng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

KTĐT - Theo kết quả cuộc khảo sát thứ hai của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ số kinh doanh tăng từ 75 lên 79 chứng tỏ các doanh nghiệp châu Âu ngày càng lạc quan và kỳ vọng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu, sự thay đổi trong mức độ tin cậy vào chỉ số tình hình kinh doanh được chuyển dịch theo hướng ngày càng tăng cao phản ánh sự tin tưởng lớn của các thành viên Hiệp hội vào triển vọng kinh tế Việt Nam.

Các thành viên tin tưởng rằng các vấn đề kinh tế trọng yếu sẽ được giải quyết cũng như những cải cách quan trọng sẽ được đẩy mạnh giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Cuộc khảo sát do EuroCham tiến hành trong tháng 1/2011 phản ánh phần lớn các doanh nghiệp châu Âu làm ăn tại Việt Nam đều đạt kết quả kinh doanh tốt hoặc trung bình, đặc biệt số đạt kết quả xuất sắc tăng từ 6% lên 11%.

Với những kết quả kinh doanh đó, triển vọng kinh doanh trong năm 2011 hứa hẹn sẽ rất tích cực, chỉ có 8% doanh nghiệp sẽ giảm đầu tư so với 12% ở lần khảo sát trước; trong khi có 32% lại tăng đầu tư so với mức 23% như kết quả khảo sát lần đầu tiên của EuroCham.

Cũng theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp ngày càng lạc quan về lĩnh vực hoạt động của mình, với tỷ lệ tăng từ 42% lên 58%. Đặc biệt, các doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam khi tỷ lệ lạm phát mà họ dự đoán có thể lên 6 đến 8% vào giữa năm và trên 10% vào cuối năm.

Cuộc khảo sát lần thứ nhất được EuroCham tiến hành quý 4 năm 2010 vừa qua./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần