Doanh nghiệp phải bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước

Chia sẻ

KTĐT - Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản khi doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đầu tư vốn ra ngoài ngành tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo Nghị định, 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài DN gồm: Góp vốn, mua cổ phần để thành lập công ty CP, công ty TNHH, góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; Mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty CP, công ty TNHH, công ty hợp danh đang hoạt động; Mua lại một DN khác để hình thành một pháp nhân mới; Mua công trái, trái phiếu để hưởng lãi; và các hình thức đầu tư khác ra ngoài DN theo quy định của pháp luật.Việc đầu tư vốn ra ngoài DN phải đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư. Đồng thời, DN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những DN có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. DN đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực quy định nêu trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép phải có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư.DN không được tham gia góp vốn mua cổ phần của các DN khác mà người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính của DN này là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc (phó tổng giám đốc), giám đốc (phó giám đốc) và kế toán trưởng DN đó.

Một nguyên tắc cơ bản được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị định này đó là, đầu tư vốn Nhà nước vào DN phải làm gia tăng giá trị vốn Nhà nước đầu tư tại DN trên cơ sở công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng tránh thất thoát... Về chuyển nhượng các khoản đầu tư vốn ra ngoài DN, Nghị định 71 nêu rõ, việc nhượng bán các khoản đầu tư vốn ra ngoài DN thực hiện theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của pháp luật.Đối với chuyển nhượng các khoản đầu tư tại công ty CP đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM thì DN được chủ động thực hiện theo các phương thức khớp lệnh, đấu giá, thỏa thuận hoặc chào bán cạnh tranh nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán.

Đối với chuyển nhượng các khoản đầu tư tại công ty CP chưa niêm yết thì DN thực hiện đấu giá trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn. Trong đó, trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư có giá trị tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên thì DN phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán. 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần