Doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch thông qua thương mại điện tử

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011-2015.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011-2015.

Các mục tiêu cụ thể được nêu trong kế hoạch gồm: Phấn đấu đến năm 2015, 80% doanh nghiệp lớn, 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra, 70% doanh nghiệp lớn, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng. Trong đó, 70% các trung tâm thương mại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Vào năm 2015, 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử... Việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các cam kết quốc tế về thương mại không giấy tờ trong các lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, đầu tư, đăng ký kinh doanh… cũng được đẩy mạnh. Đến hết năm 2015, tất cả kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng đầu thầu quốc gia; khoảng 20% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng...