Doanh nghiệp sẽ trực tiếp đánh giá hoạt động hải quan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện kế hoạch khảo sát sự hài lòng của khách hàng (cộng đồng DN) đối với hoạt động của cơ quan hải quan.

Hai nội dung đánh giá gồm: Đánh giá chung về hoạt động của ngành và đánh giá cụ thể về hoạt động của từng cục hải quan địa phương (hiện cả nước có 34 cục hải quan).

Quá trình xây dựng tiêu chí khảo sát đã được nghiên cứu để đưa ra những thông tin mang tính đại diện không phân biệt đơn vị lớn hay nhỏ, ví dụ như tiêu chí về thái độ, tinh thần phục vụ. Sau khi có kết quả phản hồi của DN, việc tổng hợp, phân tích dữ liệu sẽ được thực hiện trên các hệ thống phần mềm chuyên dụng như Stata, SPSS… để đảm bảo độ chính xác. 

Việc khảo sát sẽ giúp cơ quan hải quan có thêm cái nhìn thực tế hơn, qua đó có những biện pháp điều chỉnh theo mục tiêu cải cách của ngành.