Doanh nghiệp tăng nhanh cả về số lượng và mức vốn đầu tư

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng qua, cả nước có 81.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là trên 629 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, cùng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, 9 tháng qua cả nước còn có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102.000 doanh nghiệp. Tổng số vốn bình quân một doanh nghiệp đăng ký năm nay cũng tăng đáng kể so với năm trước, đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2015.
 Các máy móc thiết bị này được sản xuất chính từ sự nghiên cứu, chế tạo của các doanh nghiệp Việt.
Số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới đăng ký trong 9 tháng qua là 928,7 nghìn người, gần bằng 93% cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, không chỉ có số lượng doanh nghiệp tăng nhanh mà số vốn mỗi doanh nghiệp đi vào hoạt động cũng tăng. Điều này khằng định chính sách và các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp đã chuyển mạnh từ sản xuất gia công, dịch vụ sang thực hiện nghiên cứu, chế biến, chế tạo. Theo điều tra các doanh nghiệp trong ngành này có trên 80% đơn vị đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh quý III khá ổn định và tốt hơn quý trước, có 19,7% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý IV, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan hơn quý III, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, và doanh nghiệp vốn sở hữu nhà nước. Cụ thể, 85,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất ổn định và tốt hơn, trong đó có 48,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 36,8% số doanh nghiệp đánh giá ổn định, có 14,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.