Doanh nhân trẻ nỗ lực cống hiến phát triển đất nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Hội Doanh nhân trẻ và mỗi doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, có cống hiến to lớn, tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011-2014) sáng 27/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2011, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp nhất định của cộng đồng doanh nghiệp nước nhà, kể cả các doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điểm lại những kết quả đáng khích lệ của hội doanh nhân trẻ trong thời gian qua, Phó Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, những thành tích, đóng góp đáng ghi nhận của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ doanh nhân trẻ cần phải có tâm trong sáng, luôn tự bồi dưỡng, rèn luyện ý thức phấn đấu và không ngừng vươn lên; luôn có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Hội doanh nhân trẻ phải tạo điều kiện hỗ trợ và phát huy nguồn nhân lực trẻ, giúp thanh niên các địa phương được học nghề và giải quyết việc làm với thu nhập ổn định; tạo dựng văn hóa trong kinh doanh, chấp hành nghiêm túc pháp luật, tạo được quy tắc, chuẩn mực và văn hóa trong kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay, doanh nhân trẻ phải có tầm nhìn xa trông rộng, biến thách thức thành cơ hội, xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh với tư duy sáng tạo, linh hoạt, mang tính đột phá; chủ động tìm kiếm, phân tích thông tin, biết khai thác và tiếp cận thị trường mới, mặt hàng mới. Cùng với việc xây dựng thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, cần tạo dựng được năng lực cạnh tranh cao trên thương trường.

Phó Thủ tướng mong rằng doanh nhân trẻ phải không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp; biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất kinh doanh. Các doanh nhân trẻ cần tiếp tục quan tâm, coi trọng việc thành lập, củng cố và xây dựng các tổ chức Đoàn, hội trong doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phấn đấu trở thành ngọn cờ tập hợp doanh nhân trẻ với vai trò nòng cốt của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng hành cùng vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp, góp phần xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước...

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã giới thiệu, hiệp thương chọn cử 99 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV.
 

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV họp phiên thứ nhất hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch gồm 30 anh, chị và Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV gồm chủ tịch và 7 phó chủ tịch. Anh Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa III được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV.

Với khẩu hiệu của Đại hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam là "Doanh nhân trẻ-Hoài bão lớn," đại hội xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào doanh nghiệp trẻ nhiệm kỳ 2011-2014 là "Tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, phát triển tổ chức Hội rộng khắp và vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng hành cùng doanh nhân trẻ Việt Nam vượt qua các khó khăn, thách thức, xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp thành công và bền vững trong hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của đất nước."

Trong nhiệm kỳ IV, Hội tập trung triển khai 3 Chương trình hoạt động gồm "Doanh nhân trẻ lập nghiệp, kiến quốc;" "Xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;" "Xây dựng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển vững mạnh"./.