Doanh thu ngành TT&TT đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng trong năm 2016

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đó, lĩnh vực Công nghiệp CNTT chiếm tới hơn 70% tổng doanh thu toàn ngành.

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, trong năm 2016, toàn ngành đạt doanh thu 1.337.857 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 9,36% so với 2015, cao hơn so với mục tiêu tăng GDP cả nước năm 2016 là 6,7%. Bênh cạnh đó, nộp NSNN toàn ngành ước đạt 145.915 tỷ đồng, đạt 109,06% so với kế hoạch năm và đóng góp khoảng 14,38% vào tổng thu cân đối NSNN năm 2016.
Cụ thể, trong số các lĩnh vực mang lại doanh thu cho ngành, Công nghiệp CNTT đang dẫn đầu với doanh thu đạt 939.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2015 và đóng góp khoảng 70,22% vào tổng doanh thu toàn ngành năm 2016; Nộp NSNN đạt 93.940 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2015 và đóng góp khoảng 64,38% vào tổng nộp NSNN của ngành năm 2016.
 Công nghiệp CNTT đang là lĩnh vực có doanh thu lớn nhất trong ngành TT&TT
Tính đến hiện tại, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp CNTT trên 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành công nghiệp phần cứng - điện tử khoảng trên 300.000 người, còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
Đứng thứ 2 về doanh thu là lĩnh vực viễn thông với mức 365.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2015, đóng góp khoảng 27,32% vào tổng doanh thu toàn ngành năm 2016. Về tổng nộp NSNN lĩnh vực viễn thông năm 2016 đạt 50.396 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2015 và đóng góp khoảng 34,54% vào tổng nộp NSNN của ngành năm 2016.
Tính đến tháng 11/2016, cả nước có 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Trong đó: doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng là 6 doanh nghiệp; số doanh nghiệp được cấp phép chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông là 33 doanh nghiệp; số doanh nghiệp được cấp phép đồng thời thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông là 31 doanh nghiệp.
Đứng kế tiếp là lĩnh vực bưu chính khi đạt 16.800 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Cùng với đó nộp NSNN năm 2016 của lĩnh vực này đạt 607 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2015. Hiện tại cả nước đang có 172 doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính, trong đó có 37 doanh nghiệp được cấp phép trong nước và quốc tế.
Về lĩnh vực báo chí, tổng doanh thu phát sinh trong năm 2016 đã đạt 13.912 tỷ đồng, tăng 13,93% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử ước đạt 2.872 tỷ đồng và doanh thu lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử ước đạt 14.040 tỷ đồng. Tổng nộp NSNN của lĩnh vực này là 901 tỷ đồng, đạt 105,78% so với kế hoạch năm.
Đứng cuối cùng là lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với tổng doanh thu phát sinh là 2.245 tỷ đồng, tăng 4,72% so với năm 2015. Số tiền nộp NSNN của lĩnh vực này đạt 70,79 tỷ đồng, tăng 6,06% so với năm 2015. Cũng trong năm, toàn ngành Xuất bản thực hiện được 30.000 cuốn với khoảng 400 triệu bản.