Đổi mới cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh nền kinh tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 13/12, UBND TP đã tổ chức Hội nghị giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 cho các quận, huyện, sở, ngành và các đơn vị trực thuộc.

Đến dự có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh.
 

Về KT - XH, năm 2012, TP giao 22 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu tổng hợp không phân bổ chi tiết, chỉ giao đến các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý và 18 chỉ tiêu phân bổ chi tiết giao cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010 tại một số nơi vẫn còn tồn đọng. Đề nghị các sở, ngành rà soát thu chi, ngân sách năm 2011 bao gồm cả các khoản thu trong năm kể cả những khoản cắt, giảm, hạn chế chuyển sang năm 2012.

Nguyễn Thị Hà Ninh Giám đốc Sở Tài chính

Đề nghị TP ưu tiên phát triển kinh tế ngoại thành, nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung các dự án nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp đã về trước kế hoạch 2 năm. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đầu tư dự án nguồn nước sạch cho nông thôn; vốn tu bổ cho các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, như trạm bơm Yên Nghĩa, Đông Mỹ…

Ông Hoàng Thanh Vân Giám đốc Sở NN&PTNT

Hiện có tình trạng, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) làm ăn hiệu quả, đơn vị kinh doanh nhà hàng, kinh doanh xe đạp, xe máy, bãi đỗ xe… nhưng tự kê khai không đúng thực trạng hoạt động; Đề nghị TP chỉ đạo các ngành công an, quản lý thị trường phối hợp, hỗ trợ cùng ngành thuế tận thu, thu đủ thuế…

Ông Phi Vân Tuấn Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội

Đối với nguồn vốn NS, TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải giao ngay đến các chủ đầu tư. Trong đó chú ý các dự án (DA) hỗ trợ có mục tiêu năm 2012 cho các quận, huyện, thị xã, đảm bảo vốn đối ứng theo quyết định phê duyệt DA và tiến độ thực hiện.

Đối với nguồn vốn NS phân cấp, TP yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc phân bổ vốn NS nhà nước năm 2012 theo đúng Chỉ thị 1729 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư. Trong đó lưu ý các quận, huyện, thị xã phải tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ NSNN, nằm trong kế hoạch đầu tư đã được duyệt, gồm: danh mục các dự án hoàn thành đã bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011, trong đó số vốn còn lại phải bố trí hoàn thành công trình; danh mục các DA chuyển tiếp đang thực hiện dự kiến bố trí vốn đầu tư từ nguồn NSNN kế hoạch năm 2012; danh mục các DA đang được đầu tư vốn NSNN nhưng không có khả năng bố trí được vốn kế hoạch năm 2012 và dự kiến biện pháp xử lý nguồn vốn tiếp theo.

 Việc bố trí vốn đầu tư NSNN năm 2012 thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ bố trí kế hoạch vốn cho các dự án trong khả năng cân đối NS được HĐND cấp quận, huyện, thị xã thông qua. Đặc biệt bố trí đủ vốn cho GD - ĐT và khoa học công nghệ không thấp hơn so với số vốn TP giao; chỉ bố trí vốn cho các DA đủ  thủ tục theo quy định; tập trung bố trí vốn cho các DA đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011, nhưng chưa bố trí đủ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các DA dự kiến hoàn thành dứt điểm năm 2012, vốn đối ứng cho các DA thành phố đã bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2012. Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số DA chuyển tiếp theo tiến độ và DA mới thực sự cấp  bách, có quyết định đầu tư, thiết kế, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25/10/2011.

Đổi mới cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh nền kinh tế - Ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu  tại Hội nghị. Ảnh: Kim Toàn

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định: "Năm 2012, tình hình còn tiếp tục khó khăn, vì vậy, lãnh đạo từng đơn vị phải xác định quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng bộ và nhân dân TP". Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị tích cực nghiên cứu làm tốt công tác dự báo, nhất là sau khi Quy hoạch phát triển tổng thể TP đã được Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện chủ trương chung về tái cấu trúc nền kinh tế, với mục tiêu nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong đầu tư công, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và bình ổn giá, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao TP có lợi thế. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời rút kinh nghiệm quản lý sơ hở, lỏng lẻo thời gian qua. Đặc biệt khuyến khích và phát huy tối đa nguồn lực trong dân, thu hút vào sản xuất. Tập trung vốn cho các công trình DA trọng điểm trong lĩnh vực kinh tế, hạ tầng xã hội, đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, với những bước đi quyết liệt cụ thể hơn nữa. Đồng thời tập trung cho mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, mục tiêu tổng quát đặt ra trong năm 2012 của TP là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thành phố sẽ tập trung xây dựng các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng khung, phát triển đô thị bền vững; khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, y tế; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại và vị thế của Thủ đô.

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, trong đó nhấn mạnh, đây là những chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách đã được TP thông qua, vừa là cơ sở và cũng mang tính pháp lệnh để các cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hành động, các đề án, dự án để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, phải triển khai, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách cấp mình đến các đơn vị thực hiện trước ngày 31/12/2011.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị:

Phải năng động sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ

Càng khó khăn càng phải nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, tác phong lãnh đạo, năng động sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ. Vừa giữ được đúng định hướng về chính trị, không xa rời các nguyên tắc nhưng biện pháp phải linh hoạt. Phải có sự đoàn kết thống nhất rất cao về ý chí trong thực hiện nhiệm vụ.