Đổi mới để phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Khắc Kiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng ngày 22/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo đề tài khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Chí Dũng - nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã trình bầy báo cáo tóm tắt khảo sát của đề tài thông qua cuộc khảo sát xã hội học từ các DN để các đại biểu đóng góp hoàn thiện.
 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Việt Xô phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên.
Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, DN đã tập trung thảo luận nêu nguyên nhân của những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện công tác Đảng tại DN. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, qua đó những vấn đề trọng tâm cần báo cáo sẽ đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tháo gỡ những vướng mắc để làm tốt công tác này với mục đích thúc đẩy phát triển, sản xuất, kinh doanh cho DN.
Theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Việt Xô, Hội thảo nhằm đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối trong thời gian qua và đưa ra những giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp thời gian tới.
 Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên.
Thực tế cho thấy, toàn cầu hóa về kinh tế và cách mạng KHCN phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Đồng thời, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, khoa học, công nghệ ngày càng sâu rộng, nhất là khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Liên minh châu Âu và việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN… tạo ra thế và lực mới và tiền đề quan trọng để phát triển đất nước. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Xô thẳng thắn chỉ ra, quá trình hội nhập quốc tế có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế của cán bộ đảng viên trong Khối chưa theo kịp xu thế hội nhập. Trình độ năng lực, tư duy năng động sáng tạo, tính chủ động vươn lên của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; sự ổn định và phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trong khối chưa chưa cao… đã phần nào ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động. Do đó, các cấp ủy Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tìm ra phương thức phù hợp đem lại hiểu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ Khối, của Thành ủy và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.