Đổi mới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 23/5, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội thảo "Hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)" nhằm tìm ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tín dụng này.

Hiện nay, hệ thống QTDND có QTDND T.Ư và gần 1.200 QTDND hoạt động tại 56/63 tỉnh, TP. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, hiện nay, QTDND đang bộc lộ một số hạn chế về năng lực tài chính, cán bộ có biểu hiện chạy theo lợi nhuận... Theo nhiều chuyên gia, cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện QTDND theo hướng tổ chức trực tiếp kinh doanh phục vụ thành viên và tổ chức liên kết phát triển hệ thống.