Đổi mới hoạt động để nâng cao vai trò của MTTQ các cấp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày mai 26/9/2014, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đại hội lần này sẽ tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Trong đó, tăng cường các giải pháp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để  nâng cao vai trò MTTQ các cấp, phát huy quyền  làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chung sức phát triển kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, và tích cực tham gia, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...

 
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm  hỏi, tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Phạm Đức Hạnh bị nhiễm chất độc da cam dioxin (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Ảnh: Hoàng Long
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Phạm Đức Hạnh bị nhiễm chất độc da cam dioxin (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Ảnh: Hoàng Long
Điển hình, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", trong 3 năm qua, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 12 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình công cộng… "Quỹ Vì người nghèo" đến nay, 4 cấp trong cả nước đã vận động được hơn 8.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 1,4 triệu căn nhà cho hộ nghèo. Từ năm 2009 - 2013, Mặt trận các cấp đã vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội được trên 32.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 5 năm qua, MTTQ các cấp còn tiến hành 131.438 cuộc giám sát, 205.809 cuộc thanh tra Nhân dân, qua đó chính quyền cơ sở đã xử lý 86.865 vụ việc sai phạm, góp phần phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản công… Đây là những việc làm thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ngôi nhà chung đại đoàn kết dân tộc

Theo thống kê, hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có hơn 4,5 triệu người, sống và làm việc ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số này, hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do kiều bào thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD. Ngoài ra, hàng năm lượng kiều hối gửi về nước đáng kể, như năm 2009 là  6,83 tỷ USD, năm 2010 là 8,6 tỷ USD, năm 2011 là 9 tỷ USD, năm 2012 đạt 10 tỷ USD, năm 2013 là gần 11 tỷ USD. Bên cạnh đó, mỗi năm có khoảng hơn 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng ngàn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên nhiều địa phương đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực gắn kết bà con kiều bào với đất nước, như thành lập các tổ chức Hội hữu nghị, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài... Tuy nhiên, đại bộ phận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn để đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ đề của Đại hội MTTQ lần thứ VIII là "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển". Tiêu đề của Đại hội là "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hạnh phúc". Trong đó, Đại hội xác định được 5 chương trình hành động để thực hiện các nội dung trên. Một là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai là, phát huy tinh thần sáng tạo, sự tự quản của Nhân dân để thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Ba là, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Bốn là, mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tăng cường hữu nghị hợp tác quốc tế. Năm là, hoàn thiện cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của MTTQ Việt Nam. Với tinh thần đổi mới và những chương trình hành động cụ thể, tin rằng, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sẽ thành công tốt đẹp, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp được nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội nhập quốc tế.
Ngày 24/9, Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa VII thảo luận lần cuối về 2 nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (diễn ra  từ ngày 25 - 27/9) là Hiệp thương cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; ra lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.