Đổi mới lề lối làm việc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Hải Dương-Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ TP, trong đó trọng tâm là tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai các nhiệm vụ năm 2018.

Chọn trọng tâm, trọng điểm

Theo đánh giá, Thành uỷ và các cấp uỷ đảng tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm tập trung, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung giải quyêt những vân đê phức tạp, nảy sinh từ thực tiễn như: vụ việc phức tạp xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; vấn đề môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; dịch sốt xuất huyêt... Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ban hành và chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác nội chính, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng thiết thực, chất lượng ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, TP đã hoàn thành 20/20 chi tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục thời gian tới. Đó là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng; công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chưa kịp thời thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa rõ nét, còn hình thức.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị. 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy còn yếu; chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức đảng còn hạn chế; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn yếu. Công tác phòng, chống tham nhũng còn một số mặt hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đảng bộ trực thuộc còn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng một số cuộc kiểm tra còn hạn chế, chưa tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; một số nơi vẫn còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm, thiếu quyết tâm.

Nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ TP sẽ tập trung Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; các Nghi quyết Hội Nghị Trung ương 6 khóa 12 và Kết luận số 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội năm 2018 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 8 chương trình công tác, 5 nhiêm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành ủy đã đề ra. Chi đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của TP “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoat đông của hệ thống chính trị”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đó, TP tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực . Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết đỉểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm

Báo cáo việc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết: Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, đầy đủ nội dung theo quy định. Tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại và xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiểm điểm và đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2018.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành kiểm điểm sâu một số nội dung cần quan tâm như việc mất an ninh trật tự tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và tình hình triển khai các dự án BT, BOT trên địa bàn TP. Trong báo cáo kiểm điểm và tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã nghiêm túc chỉ ra, đánh giá sâu những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân khắc phục trong năm 2018. (Phương Lâm)


Kiểm tra chuyên đề 2 Chương trình công tác

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thành ủy xác định tập trung 2 cuộc với 6 đoàn kiểm tra về thực hiện Chương trình 04, 06 của Thành ủy khóa XVI và 1 cuộc giám sát chuyên đề, với 3 đoàn giám sát tại một số Đảng bộ trực thuộc và sở, ban, ngành TP về thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát năm nay, Thành ủy yêu cầu chỉ kiểm tra đối với các quận, huyện, thị ủy, các đơn vị 1 lần trong năm, tránh chồng chéo.


Trình Đề án chính quyền đô thị trong năm 2018

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đề nghị TP phải sớm có định hướng xây dựng bộ máy chính quyền đô thị, chứ không chỉ đơn thuần hợp nhất các chức danh Bí thư, Chủ tịch. Về vấn đề này, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, trong năm 2018, TP dứt khoát phải hoàn thành và trình Bộ Chính trị đề án xây dựng chính quyền đô thị. Đây là đề án, cần phải có sự chung tay, góp sức của các quận, các sở, ngành.


Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức BảoKiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở

Các cấp ủy tự rà duyệt lại, tổ chức bộ máy của mình xem có gì chồng chéo, không hiệu quả để tự giải quyết. Kinh phí cho hệ thống chính trị cấp thôn, xóm vừa ít, vừa dàn trải. Vì vậy, trên cơ sở tình hình thực tế các địa phương, cán bộ ở khu dân cư, tổ dân phố có thể kiêm nhiệm các chức danh để vừa tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa tăng thêm thu nhập.


Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh: Cần thu gọn các Ban chỉ đạo

Hiện có quá nhiều Ban chỉ đạo dẫn đến bộ máy cồng kềnh, lãng phí. Riêng tại quận Thanh Xuân có đến hơn 30 Ban chỉ đạo, một năm cũng mất đến vài tỷ đồng để hoạt động. Do đó thời gian tới, đề nghị cần thu gọn các Ban chỉ đạo theo nhóm các lĩnh vực, đảm bảo tiết kiệm, làm việc hiệu quả.