Đổi mới, sáng tạo trong công tác văn phòng cấp ủy

Trần Long - Tiến Dũng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 17/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và quán triệt, triển khai các văn bản của T.Ư về công tác văn thư, lưu trữ.

 Quang cảnh hội nghị
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc lớn, song Văn phòng Thành ủy và văn phòng các cấp ủy đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành và đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cấp địa phương. Trong đó, nổi bật là đã chủ động sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai tốt kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính TP. 
Ngoài ra, đã phối hợp triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội; kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVI theo đúng hướng dẫn của T.Ư. Bên cạnh đó, đã chủ động phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để kịp thời tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, không để hoạt động tập trung đông người và tuần hành trái pháp luật trên địa bàn TP…

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh việc đánh giá cao kết quả thực hiện khối lượng công việc lớn trong 6 tháng đầu năm của hệ thống văn phòng cấp ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là vẫn có việc, có lúc tham mưu chưa kịp thời, chuyên nghiệp, chất lượng; việc ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác văn phòng chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều việc vẫn còn thực hiện theo nếp cũ, hiệu quả chưa cao…

Trên cơ sở đó, Chánh Văn phòng Thành ủy đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy trong 6 tháng cuối năm cần tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng phương án, kế hoạch và giải pháp để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt kết quả thấp. Hệ thống văn phòng cấp ủy cần tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện Quyết định 3868 của Thành ủy sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình, đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn mỗi cấp ủy.

Chánh Văn phòng Thành ủy cũng đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy cần rà soát, thống kê việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn mình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của văn phòng cấp ủy; tiếp tục mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến xuống 584 xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, văn phòng cấp ủy tập trung tham mưu, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng phổ biến, quán triệt các văn bản mới của T.Ư về công tác văn thư, lưu trữ.