Tin mới

Hơn 90% dân số tham gia, chính sách BHYT đã đi vào cuộc sống

Hơn 90% dân số tham gia, chính sách BHYT đã đi vào cuộc sống

Kinhtedothi - Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Với hơn 90% dân số tham gia BHYT, có thể khẳng định thành quả việc đưa chính sách BHYT đã đi vào cuộc sống.