Đối thoại về thay đổi trong chính sách thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp (DN) về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng DN. Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà