Đôn đốc đẩy nhanh xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 24/1, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (VP BCĐ) đã tổ chức triển khai công tác năm 2011.

KTĐT - Ngày 24/1, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (VP BCĐ) đã tổ chức triển khai công tác năm 2011.

 

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của VP BCĐ được xác định là tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; báo cáo khảo sát một số vụ án tham nhũng và kiến nghị biện pháp xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa và cơ chế chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp thực hiện việc khen thưởng bảo vệ người tố cáo, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng.

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng lưu ý, năm 2011, VP BCĐ cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính năng động, sáng tạo… nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động tham gia đề xuất các giải pháp về phòng, chống tham nhũng nhất là tham gia đề xuất hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt phải đôn đốc, theo dõi sát diễn biến của các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp để đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng trong năm 2011; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần