Đồng bộ đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị với đổi mới kinh tế

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/6, Ban Tổ chức T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Thành uỷ Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương chủ trì hội thảo.

Đại biểu TP Hà Nội tham dự hội thảo có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng cao

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong những nhiệm kỳ gần đây, cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà; vai trò và hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã không ngừng được nâng cao. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định, mang đến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm Đổi mới, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao vị thế và uy tín của Đảng.

Cho rằng, mặc dù có nhiều sự chuyển biến tích cực và quan trọng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhìn chung vẫn chậm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới là một nội dung quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra.

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế. Đòi hỏi này hoàn toàn phù hợp với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.

Góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển của Thủ đô

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, cách làm khoa học, kỹ lưỡng, bài bản của Đảng ta về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đối với Đảng bộ TP Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, gương mẫu quán triệt, triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đi vào cuộc sống thực tiễn tại Thủ đô. Qua tổng kết, Đảng bộ Hà Nội đã khẳng định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với những kết quả, thành tựu phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.

Đặc biệt, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là cơ sở chính trị, chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh, TP phía Bắc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung, dài hạn.

Đảng bộ TP Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương đã nêu. Sớm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội. Trước mắt, Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh, TP phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 - 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo.

“Với Đảng bộ TP Hà Nội, vinh dự là cơ quan phối hợp tổ chức Hội thảo, trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác và cầu thị, chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ, trao đổi, học tập từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhất là những thành tựu, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của Thủ đô Hà Nội để góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt Lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”” - Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương cho biết, xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ sự nghiệp đổi mới, Hội thảo hôm nay có nhiệm vụ nhận diện vấn đề, phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và tổng kết bài học kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong đó, cần làm rõ những yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình, nhiệm vụ mới; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong giới hạn phạm vi Hội thảo hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư đề nghị các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý tập trung đi sâu thảo luận, trao đổi, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ một số nội dung quan trọng mà Ban Chỉ đạo Đề án rất cần và mong muốn được lắng nghe, tiếp thu như: Những vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đánh giá những ưu điểm, kết quả và hạn chế, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, dự báo những nhân tố tác động, những yêu cầu mới đặt ra đối với phương thức lãnh đạo của Đảng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương phát biểu đề dẫn tại hội thảo.
Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

“Qua hội thảo, các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra như đã nêu trên. Đề xuất được nhiều kiến nghị, giải pháp mới, có tính đột phá, giúp Ban Chỉ đạo có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc hơn khi xác định các nội dung đưa vào Đề án trình Ban Chấp hành T.Ư vào tháng 10/2022 để T.Ư xem xét, ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới” - Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhấn mạnh.

Chìa khóa cho sự phát triển

Tại hội thảo, các đại biểu đã trực tiếp tham luận. Trong đó, tham luận về nội dung “Những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) từ thực tiễn của Đảng bộ TP Hà Nội”, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Đảng bộ TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đạt một số kết quả lớn.

Cụ thể, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đối với việc quán triệt và ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, Hà Nội đã chủ động tham mưu với Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các chủ trương, nghị quyết để giúp Thủ đô có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững như: Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (năm 2012); quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, Luật Thủ đô, và mới đây là Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên một số lĩnh vực cụ thể, Thành ủy Hà Nội chú trọng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ; thực hiện bài bản việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng đó, Thành ủy Hà Nội cũng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội thảo.

Từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Đảng bộ TP Hà Nội rút ra 4 bài học kinh nghiệm chủ yếu. Đồng thời, trên cơ sở 8 nhóm giải pháp Đề án của Ban Chỉ đạo đề ra, Thành ủy Hà Nội cũng kiến nghị 5 nhóm nội dung như: Đề xuất Trung ương nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay; đề nghị Trung ương, Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan, một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo quan trọng nhất là ban hành nghị quyết. Cách đây 20 năm, Vĩnh Phúc còn là tỉnh nghèo, khi đó, Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế lấy công nghiệp làm trọng tâm và nền tảng để phát triển. Nhờ đó, sau hơn 10 năm thực hiện, tỉnh đã tự cân đối ngân sách và có phần đóng góp cho T.Ư. Kinh nghiệm của tỉnh là khi ban hành nghị quyết phải lựa chọn những vấn đề khó, vấn đề mới. Mọi chủ trương, chính sách phải xác định rõ “dân là gốc” và người dân phải được thụ hưởng thành quả.

Còn GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải xuất phát từ con người cán bộ; muốn vậy phải đánh giá chính xác, lựa chọn đúng cán bộ; phải quan tâm xây dựng cơ chế, môi trường để cán bộ yên tâm cống hiến, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ.
Cùng quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong đó, đối với các chức danh không gắn với cấp ủy nên tổ chức thi tuyển hoặc mở rộng quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan phát biểu tham luận tại hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan phát biểu tham luận tại hội thảo.

Đổi mới phải thể hiện trong chỉ đạo hàng ngày

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, xuyên suốt quá trình lịch sử, Đảng ta đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Qua đó đã khẳng định được hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.

Tổng hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã rút ra nhiều ý kiến hay, vấn đề cụ thể để đề xuất với Trung ương. Đó là đổi mới phương thức lãnh đạo phải cụ thể hóa, tối ưu hóa để hiện thực hóa tốt nhất các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong quá trình đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận tạo hiệu ứng mạnh mẽ để tổ chức thực hiện, nhất là trước những việc khó.

Trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc; phát huy vai trò của người đứng đầu cũng như tính tới việc cho phép người đứng đầu có thêm một số thẩm quyền. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ. Đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội thảo.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội thảo.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải thể hiện trong chỉ đạo hàng ngày của từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy; cụ thể hóa bằng phong cách làm việc, lề lối làm việc ngày càng hiện đại” - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến.