Đồng chí Nguyễn Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân VN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 4 ngày làm việc (từ 30/6 – 3/7), Đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã bầu được 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên Thường vụ BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

 
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Các đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Lại Xuân Môn, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý được tín nhiệm bầu tái giữ chức Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân VN - Ảnh 1
 
 Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường.
 

Tại Lễ bế mạc diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), sáng 3/7, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua chủ yếu nhiệm kỳ 2013-2018; biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị BCH phiên họp thứ nhất bầu Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI; ra mắt BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI.

Đại hội đã thông qua 11 chỉ tiêu thi đua chủ yếu trong nhiệm kỳ VI (2013-2018): Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội cho trên 95% hội viên, nông dân. Phát triển hội viên mới với trên 80% số hộ ND có hội viên. Số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, giảm cơ cở Hội yếu kém xuống dưới 1%.  80% cán bộ chủ chốt cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; 80% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận và nghiệp vụ công tác Hội. 100% chi hội có Quỹ Hội với  bình quân từ 30.000 đồng/hội viên/năm. Hằng năm có từ 60% số hộ ND trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu ND SXKD giỏi. Mỗi năm Quỹ HTND tăng trưởng 15% trở lên. Hằng năm vận động từ 90% số hộ ND trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội ND cấp xã tổ chức được họat động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ ND có hiệu quả. Hằng năm, Hội ND các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 220.000 ND; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 70%.  80% Hội ND cấp xã hướng dẫn, tổ chức ND xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.