Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí Nguyễn Minh Tiến và Võ Đăng Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy.

Trong 2 ngày 30 – 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Quận ủy, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Võ Đăng Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.