DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đồng Nai: Phân bổ 1.600 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

VIÊT HÙNG - MẠNH DŨNG
24-08-2021 12:12
Kinhtedothi - Sáng 24/8, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tin liên quan

Văn bản số 2889/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố được phân bổ gạo cần bố trí địa điểm tiếp nhận tại khu vực Trung tâm hành chính của UBND các huyện, thành phố (mỗi đơn vị giao tại 01 điểm, có kho bãi tránh mưa nắng) và nhân lực để nhận, phân phối gạo về các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị lực lượng và vật dụng để chia gạo theo số lượng (7,5kg/người).

Chủ động rà soát đối tượng thiếu đói do dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy  định và thủ tục hỗ trợ khi cấp phát theo khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo.

Đề nghị các địa phương rút ngắn thời gian ở các bước thực hiện thủ tục hỗ trợ. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời đến đúng đối tượng được hỗ trợ trong thời gian 03 ngày (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật) kế từ ngày nhận được gạo hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trường hợp không phát hết số gạo được cấp hoặc sau khi cấp phát vẫn còn khó khăn thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời điều tiết cho các đơn vị hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác giao nhận, cấp phát gạo cứu trợ được phân bổ trên địa bàn.

Sau khi hoàn thành việc cấp phát gạo, tổng hợp, báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về UBND tỉnh trong vòng 03 ngày. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc câp phát đảm bảo đúng đối tượng không để xảy ra sai sót.