Dự án lấp sông Đồng Nai sai về bản chất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Bộ TN&MT đã có chuyến đi thị sát hiện trường dự án lấp sông Đồng Nai và làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Theo Bộ TN&MT, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấp sông Đồng Nai rất sơ sài. Nghiêm trọng nhất là đánh giá tác động môi trường của dự án được lập theo phương án thi công khác hoàn toàn với cách dự án đã triển khai. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai cần yêu cầu chủ đầu tư làm lại đánh giá tác động môi trường chi tiết. Đồng thời, đánh giá tác động môi trường phải đưa ra lấy ý kiến cộng đồng, các thành viên trong Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai.