Dự án nâng cấp đê hữu Hồng

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 9377/UBND-TNMT về chính sách tái định cư thực hiện Dự án xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp đê hữu sông Hồng, đoạn km (30+850) đến km (34+400) huyện Phúc Thọ.

Theo đó, đối với các trường hợp bị thu hồi một phần thửa đất, diện tích còn lại lớn hơn hạn mức giao đất ở tối thiểu, đủ điều kiện để xây dựng giao Ban chỉ đạo GPMB TP chủ trì cùng các ngành kiểm tra, rà soát đề xuất báo cáo UBND TP. Giao UBND huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu huyện Phúc Thọ liên hệ với Sở QH - KT, KH&ĐT, TN&MT để được cung cấp thông tin về quy hoạch, hướng dẫn thủ tục quản lý đầu tư dự án và thu hồi đất, giao đất, GPMB.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần